Filmklipp om trafikflöden i hamnen

Här kommer att filmklipp som visar hur en dag i hamnen kan se ut med den interna logistiken och trafiken in och ut ur hamnen. 30 ankomster och avgångar varje dag, dygnet runt, året om, kräver sin interna och externa logistik. 2019 passerade drygt 1,2 miljoner enheter och 1,8 miljoner passagerare Trelleborgs Hamn. 2026 beräknas 1,8 miljoner enheter och 2,5 miljoner passagerare att passera hamnen.

Filmklippet visar vikten av att det behövs en förbättrad infartsväg/hamninfart samt en ringväg, som kan leda trafiken på ett mer optimalt sätt.