Farligt gods utbildning

Utbildningen som genomfördes var en så kallad 1.3 utbildning, dvs en farligt gods utbildning av personer som är delaktiga i transporter av farligt gods. Begreppet 1.3 inbegriper de avsnitt i de olika regelverken där farligt gods nämns och dess krav finns beskrivna.

Utbildningen, som är lagstadgad för personal som arbetar med transporter av farligt gods, omfattar fyra områden. En allmän del, en funktionsspecifik, en om säkerhet samt en om transportskydd.

Eftersom Trelleborgs Hamn fått ett större uppdrag att hantera transporter med farligt gods valde vi denna gång att göra utbildningen internt, då vi själv har kompetensen inom företaget.

farligt-gods-utbildning