Ett skepp kommer lastat med sockerbetor

Måndagen den 19 september påbörjades lastningen av svenska betor som ska skeppas från Trelleborgs Hamn till Danmark. Tillsammans med Nordic Sugar ska cirka 300 000-400 000 ton betor hanteras i Trelleborgs Hamn. Arbetet kommer att pågå under hela 2022 och det kommer vara två fartyg som avlöser varandra.

Hamnutbyggnaden ger oss nya affärer och vår nya 500 m långa handelskaj ger oss förutsättningar att konkurrera om denna typ av projekt.

Läs Nordic Sugars nyhet här