Business Meetup – Where Europe meets Scandinavia

Välkommen på Business Meetup – Where Europe meets Scandinavia – på Business Center Trelleborg. 

Den 7 oktober 2021 ges möjlighet att på ett unikt läge, där sjöfart, väg och järnväg möts, mitt i norra Europa, med drygt 50 miljoner konsumenter inom 500 kilometers radie, mötas för att göra affärer och inspireras av de mest framgångsrika bolagen inom svensk industri, detaljhandel, logistik och fastighetsutveckling. 

Trelleborgs affärselit, med Peter Nilsson, VD Trelleborg AB i spetsen deltar, liksom Johan Andersson, VD Mellby Gård och Jesper Göransson, VD PEAB. Hela programmet lanseras under våren 2021.

För mer info och anmälan, besök www.businesscentertrelleborg.se