Besked från Högsta domstolen om prövningstillstånd

Trelleborgs Hamn har idag fått följande glädjande besked:

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd till de som överklagat. Miljööverdomstolens avgörande står därmed fast.

För Trelleborgs Hamn innebär detta att vi nu kan starta vår utbyggnad av hamnen.

För mer information går det bra att kontakta Tommy Halén eller Agneta Nilsson på 0410-36 37 00