Avtal klart med Trafikverket om evakueringsväg

Trelleborgs Hamn AB och Trafikverket har nu skrivit under ett samverkans- och medfinansieringsavtal gällande en evakuerings- och angreppsväg från det östra hamnområdet. Behovet av en evakueringsväg kommer från Räddningstjänsten som kräver att det måste finnas bättre utrymningsvägar när hamnen flyttar ut mot öster, dvs det måste finnas in- och utfarter från två håll, eftersom den framtida östliga hamninfarten inte är klar. Avtalet reglerar vem som ska bygga och finansiera ändringarna i Trafikverkets anläggningar så att en evakueringsväg ska kunna byggas.

Möjlighet till mer intermodal järnvägstrafik
För att kunna inrymma den nya vägen behöver justeringar göras på Trafikverkets bangård, bland annat behöver arbetsytor flyttas och vissa spår förlängas och anpassas. Avtalet innebär möjlighet till mer intermodal trafik, dvs kombination av trafikslagen järnväg, sjö och väg, som är det mest miljömässiga sättet att få fram sitt gods på. Trelleborgs Hamn har haft en mycket stark ökning på den intermodala järnvägstrafiken de senaste åren och när spåren kommer att flyttas och förlängas innebär det ökad kapacitet för hantering av fler enheter.

Samtliga fyra parter är överens
– Trelleborgs Hamn, Trafikverket, Räddningstjänsten och Trelleborgs kommun är samtliga överens om att det är nödvändigt med en östlig evakueringsväg omgående. Med tanke på hela layouten i nya hamnen i öster där vi kommer ha vår hamnverksamhet känns det riktigt bra att vi nu nått ett avtal med Trafikverket om en evakueringsväg i öster som kan användas innan den framtida östliga hamninfarten är i bruk. Om något sker som kräver en eventuell evakuering så måste över 1 200 fordon snabbt kunna förflytta sig, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn.

– Mitt uppdrag bygger på beslutet som politikerna tog i kommunfullmäktige i februari 2016 med stor majoritet, nämligen att säkerställa att hamnen har flyttat till den 1 januari 2026 när stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025 ska stå klart för att kunna utveckla nya attraktiva stadsdelar i det gamla hamnområdet samt att en ringväg och en östlig hamninfart ska stå klart, säger Jörgen Nilsson.

Finansiering och tidplan
Evakuerings- och angreppsvägen ska vara färdigställd mellan år 2023 och 2025. Trelleborgs Hamn AB står för hela kostnaden på cirka 35 miljoner kronor.

Frågor kopplade till hamnens behov, långsiktiga planer och hamnverksamhet hänvisas till Trelleborgs Hamns vd jorgen.nilsson@port.trelleborg.se eller 0410-36 37 02

Frågor om kommunens samarbete med Trafikverket, tidplan för byggnation och andra övergripande frågor som kan kopplas till Kuststad 2025 hänvisas till processledaren charlotte.lindstrom2@trelleborg.se eller 0410-73 42 30