Årsstämma 2016-04-08

IMG_3365 (2)

Trelleborgs Hamns årsstämma hölls liksom tidigare år i Malmrossalen på Hamngatan 9 i Trelleborg. Stämman öppnades av hamnens ordförande Torbjörn Karlsson som också hälsade välkomna, Jan Isaksson, hamnens vice ordförande valdes till ordförande på stämman som sedan följde den godkända dagordningen och fastställde både resultat- och balansräkning, vinstdisposition samt gav ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Som sista punkt på stämman rapporterade hamnens VD Tommy Halén såväl om det gångna verksamhetsåret som framtiden.  2015 har varit ett händelserikt år och ett Tommy informerade bland annat om trafikutvecklingen som under året varit positiv och slutade med all time high,  det 10 veckor långa trafikstoppet på Trelleborgsbanan, invigningen av Framtidsannexet, Hamnens dag, Transportkonferensen då Trelleborgs Hamn fick priset Årets Lyft för hamnens miljöarbete av Godstransportrådet, Infartsutredningen, diskussion om samarbete med Ystad, två rapporter har också släppts under året; den ena under Almedalsveckan som handlade om corehamnars betydelse och under hösten en WSP-rapport om sysselsättningseffekten av THAB:s verksamhet, hösten har minst sagt varit intensiv med flyktingmottagande från 10 september då kom ca 45.000 flyktingar till Sverige via Trelleborg och sist men inte minst ombyggnaden och invigningen av Centralstationen och banhallen så att Trelleborg återigen har fått persontågstrafik.

Trelleborgs Hamns Arsredovisning 2015