Almedalen – Välkommen till framtiden!

Under den parollen bjuder Trelleborgs Kommun och Trelleborgs hamn in till en Trelleborgsdag i Almedalen på Gotland i början av juli. Då kommer besökarna att få ta del av hur Trelleborg ser ut år 2020 och 2030. Mycket är annorlunda…

År 2020 har Trelleborg Sveriges lägsta arbetslöshet bland ungdomar och Östersjöns mest klimatsmarta hamn där den nya stadsdelen Sjöstaden tagit över det gamla hamnområdet i väster.

– Det är tredje gången vi är med i Almedalen men för första gången står vi helt på egna ben, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård. Det är få kommuner, färre än tjugo, som tar chansen att föra ut sitt budskap i Almedalen.

– Jag ser det som att vi har inte råd att missa den här möjligheten, säger Jan Isaksson, ordförande i Trelleborgs Hamn AB. Vår erfarenhet från förra året visar också att vi fått mycket lättare att diskutera med Sjöfartsverket om farledsavgifter sedan vi gav vår syn på saken vid seminariet i Almedalen.

I år kommer Trelleborg att hålla till i Gotlandsbolagets trädgård där temat under hela veckan blir sjöfart på olika sätt. Trelleborg kombinerar dock den marina, hårda frågan men en mjuk – arbetslösheten bland ungdomar.

Arbetsmarknadsnämnden har varit på plats flera år, deltagit i seminarier men också sett och lärt av andra. Trelleborgs kommun har under de senaste åren utvecklat och arbetat aktivt med arbetsmarknadsfrågor, ett arbete som har väckt stort intresse runt om i Sverige.

Under de fyra första månaderna i år har arbetsmarknadsförvaltningen haft åtta kommuner som besökt verksamheten för att ta del av tankar kring organisering och metoder. Mycket av detta beror på att Trelleborgs kommun ligger i framkant när det gäller metodutveckling inom arbetsmarknadsområdet i Sverige.

Trelleborgs kommun finns även representerade i nio nätverk av regional och nationell karaktär vilket gör Trelleborg till en av de kommunerna i Sverige med störst möjligheter att påverka utvecklingen av kommunernas möjligheter inom arbetsmarknadsområdet.

– Den 3 juli är vi i Almedalen för att, tillsammans med en intressant panel, belysa vårt arbete och kanske provocera systemet lite till. Vi gör det under parollen Välkommen till framtiden! – Unga är inte framtiden – Unga är nu! säger förvaltningschef Cecilia Lejon.

– I samband med vårt föredrag kommer vi att presentera en lokalt framtagen rapport kring arbetet med de unga som varken arbetar eller studerar. Ur perspektivet att vi står i framtiden kommer vi att belysa vad vi anser är av vikt för att nå Sveriges lägsta ungdomsarbetslöshet bland annat att samtliga unga i Trelleborg klarar sina gymnasiestudier på 3 år, att unga inte är hänvisade till att söka försörjningsstöd, att det ska finnas ett Ungdomsdepartement som ser till ungas helhet och tillgång till en social investeringsfond

Vid efterföljande paneldebatt deltar bland annat Skånes nya landshövding Margareta Pålsson, Per Nilsson, Generaldirektör Ungdomsstyrelsen samt Ingvar Nilsson, Nationalekonom. Moderator är samhällsdebattören Stig-Björn Ljunggren som också ska hålla i hamndiskussionen som följer senare på förmiddagen. I panelen finns bland annat Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet och samhällsdebattör, Ulf Bingsgård, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg och Tommy Halén, VD i Trelleborgs Hamn AB. Rubriken är Hur skapas framgångsrika lösningar för infrastruktur i en hamnstad med långsiktig samhällsplanering?

– Genom att vara med i Almedalen vill vi visa på den betydelse Trelleborg har för hela Sverige, säger Ulf Bingsgård. Detta är en insats, det behövs fler för att få myndigheterna att lyssna. Vi kommer på sikt att vilja ha pengar både till fortsatt hamnutbyggnad och till en ringväg.

– Att finns i Almedalen är ett sätt att ge vår syn på saker och ting och berätta vad vi tycker!

Hamnens VD Tommy Halén visar med ett konkret exempel på hur viktigt det är att sprida kunskap och skapa opinion;

– Den som kör över Öresundsbron betalar ingenting till snöröjningen i Umeå men våra kunder som trafikerar hamnen i Trelleborg betalar till isbrytningen i Bottenviken. Vi vill kunna konkurrera på lika villkor och nu har myndigheterna börjat lyssna och förstå vårt krav på konkurrensneutralitet.

Ingrid Wall