Almedalen 2013

Det är tredje året Trelleborgs kommun och Trelleborgs hamn väljer att profilera sig genom att finnas på plats i Visby för att skapa uppmärksamhet kring viktiga frågor. Också i år låg fokus på infrastruktur och arbetsmarknad, två områden där Trelleborg på olika sätt fått genomslag.

Trelleborgs Hamn hade i år två seminarier, ett på temat Core-hamnar i panelen fanns bland annat representanter för de fem hamnar i Sverige som pekarts ut av EU som speciellt viktiga. En av dessa fem hamnar är Trelleborg. Det andra seminariet var ett samarrangemang med Trelleborgs Kommun, Trelleborgs Hamn och Transportindustriförbundet, under temat ”Har Sverige någon internationell transportstrategi?”

Ämnena  var av stort intresse och många hade sökt sig till Trelleborgspaviljongen för att lyssna.

För ytterligare information om Trelleborgs hamn, kontakta VD Tommy Halén

0709-369702, Tommy.Halen@port.trelleborg.se

För ytterligare information om Trelleborgs kommuns utveckling, kontakta Ulf Bingsgård kommunstyrelse ordförande i Trelleborg 0708-817110, Ulf.Bingsgard@Trelleborg.se