Virtuellt möte med infrastrukturministern

Infrastrukturminister Tomas Eneroth gör nu en digital hamnturné i några hamnar och onsdagen den 13 maj besökte han Trelleborg Hamn digitalt. Fokus för mötet var att få höra hur Trelleborgs Hamn klarar den pågående situationen med anledning av Coronakrisen.

– Vi befinner oss i en kris som påverkar alla delar av samhället. Under mina digitala besök ser jag fram emot att ta del av hamnarnas utmaningar både på kort och lång sikt. Det är viktigt att se till att sjöfarten och hamnarna står starka post-corona, när den gröna återstarten av samhället behöver göras, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Hur påverkas Trelleborgs Hamn av Coronakrisen?
Trelleborgs Hamns vd Jörgen Nilsson fick under det digitala mötet möjlighet att berätta hur Coronapandemin påverkat godsflödena. Under första kvartalet var volymerna på samma nivå som 2019. Även resultatet för första kvartalet såg mycket bra ut. I april månad tappade sedan Trelleborgs Hamn 17 % i godsvolym men Jörgen Nilsson är försiktigt optimistisk att det ska bli bättre i maj. När Coronakrisen var ett faktum och hamstringssituationer uppstod var vi tidigt ute på sociala medier för att informera om att logistikkedjorna fungerar i Trelleborgs Hamn och uppmanade alla att behålla lugnet. Vi fortsätter kontinuerligt med dessa lägesrapporter. För övrigt fortsätter hamnen med sina investeringar och utbyggnadsplanerna fortgår som planerat.

Nykterhetskontroller
För nästan exakt ett år sedan var infrastrukturminister Tomas Eneroth och besökte Trelleborgs Hamn. Fokus för mötet då var nykterhetskontroller och alkobommar som regeringen hade anslagit 78 miljoner kronor till i Sveriges hamnar, för att förhindra att berusade förare kommer ut på vägarna. Detta ville Tomas Eneroth följa upp under dagens möte och Jörgen Nilsson berättade att sedan januari 2020 finns kontrollplats och skyltar i Trelleborgs Hamn så att polisen ska kunna utföra nykterhetskontroller vid utfart från hamnen, utan att påverka trafikflödet. Hittills har drygt 2 500 kontroller genomförts och glädjande nog har ingen blåst rött.

Intermodal järnvägstrafik ökar
Vidare diskuterades den starka ökningen av intermodal järnvägstrafik i Trelleborgs Hamn med en uppgång på 46 % under de första fyra månaderna 2020 jämfört med samma period 2019 och detta trots en pågående Coronapandemi. Hur hamnen har lyckats med detta beror på att vi har jobbat nära ihop med olika intressenter där vi tillsammans haft ambitionen att påvisa att det faktiskt går att öka volymerna. Trelleborgs Hamn är Östersjöns klimatsmartaste hamn och vi vill göra detta för miljön.

Åtgärder
Diskussionerna föregicks för övrigt av både akuta åtgärder som krävs nu och även post-Corona åtgärder. Bland annat tog Jörgen Nilsson upp vilka möjligheter som finns för att underlätta för passagerartrafiken samt att regeringen bör hålla kvar vid miljösatsningarna även efter Coronakrisen. Utbildningsinsatser inom hamnverksamheter bör också ökas, och där ser Tomas Eneroth Trelleborgs Hamn som en föregångare med sin satsning på den 2-åriga ”THAB Academy”-utbildningen för de kollektivanställda.