Vem vill vara med och bygga Waterfront i Trelleborgs Hamn?

Tisdagen den 17 november skickas anbudsansökan ut för urval av leverantörer för nybyggnation av kontor och servicebyggnad ”Waterfront” i Trelleborgs Hamn. Detta sker via upphandlingsverktyget TendSign. Efter genomförd kvalificering kommer leverantörerna att meddelas om de är kvalificerade eller ej. Samtliga kvalificerade leverantörer kommer därefter att bjudas in att lämna anbud i upphandlingen. Målet är att totalentreprenaden av Waterfront ska påbörjas våren 2021 och vara färdigställd kring årsskiftet 2022/2023.

Stort hållbarhetsfokus
Arbetet med Waterfront ska utföras så att hamnverksamheten kan pågå utan avbrott under entreprenadtiden. Projektet kommer att präglas av hållbarhetsfrågor, främst avseende miljö och energi, då dessa har stort fokus för Trelleborgs Hamn, med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Arkitektkontor Arén AB har ritat och designat byggnaden. Huvudbyggnaden har måtten 50×20 meter och kommer att bestå av tre våningar. Verkstadsdelen med garage kommer att bli 25×80 meter.

Waterfront
Waterfront, som betyder ”sjösida av staden”, har tagits fram i en namntävling inom bolaget. Namnet ger associationer till byggnaden som har en välvd form och alla personalbyggnader går i blå färgskala med kulörer från vatten, himmel och hav som accentfärger. Waterfront kommer att bli det nya landmärket för Trelleborgs Hamn, både mot havet och mot staden.

Samtliga anställda samlas under samma tak
Trelleborgs Hamn AB ser fram emot att kunna samla hela organisationen under samma tak. All samlad erfarenhet och kompetens i företaget kommer att finnas i Waterfront. 2021 blir ett spännande år när framtidens moderna och klimatsmarta hamnkontor och personalbyggnader börjar byggas. Därefter kan Trelleborgs Hamn fortsätta att ytterligare effektivisera hamnverksamheten i den nya hamnen.