Utökning av intermodala nätet i Trelleborg

Bild: Spedition Bode
Bild: Spedition Bode

Trelleborgs Hamn, Östersjöns klimatsmartaste hamn, ser med glädje fram emot att det intermodala nätet utökas med ytterligare en destination, nämligen Hallsberg. Ur miljösynpunkt är intermodal trafik, där man använder flera transportslag för att få fram sitt gods, det mest optimala transportsättet.

I november 2019 kommer tyska Spedition Bode att öppna en ny tåglänk mellan Trelleborg och Hallsberg, med tre avgångar i veckan. Dagligvaror till Lidl är en viktig bas i transporterna.

Bode samarbetar med rederiet TT-Line och trafikoperatören Kombiverkehr. Därmed får Bode den andra knutpunkten i Sverige i sitt tågnätverk, efter befintliga Rosersberg där livsmedelskedjan Lidl, som är en stor kund till Bode, har sitt centrallager. Utöver dagligvaror är det andra konsumentprodukter och möbler.

Returerna till Tyskland är bland annat papper, massa, sågat timmer samt en del livsmedel. 

(Källa: Transportnytt)

 

För ytterligare information kontakta Torgny Nilsson, Affärsutvecklingschef Trelleborgs Hamn AB, 0410-36 37 09