Trelleborgs Hamn tar nästa steg!

Utbyggnaden av Trelleborgs Hamn går nu in i nästa skede i och med att byggnation av ett nytt färjeläge och ett läge för handelsfartyg påbörjas.

Första delen i hamnens utbyggnad avslutades 2014 med nya vågbrytare, ny intermodal terminal och ett nytt färjeläge med möjlighet att ta emot längre fartyg.

Fram till 2025 då hamnens utbyggnad och expansion beräknas vara klar planerar Trelleborgs Hamn AB att investera i och bygga förutom ovan nämnda lägen ytterligare två nya färjelägen, nya uppställnings ytor, överfart över bangården, ny check-in och hamninfart samt anslutningsväg från östra sidan.

Den entreprenad som påbörjas nu kommer att utföras av CYES Maritime Works som i dagarna etablerar sig i hamnen. Byggbodarna är på plats och personalen beräknas komma i slutet av veckan. Arbetet med lägena och uppställningsytor beräknas vara färdigställda i februari 2020.

– Det kommer bli en del stök i hamnen eftersom verksamheten kommer att pågå som vanligt under byggnationen. Men vi kommer jobba för att göra det så smidigt som möjligt, säger Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn AB.

Trelleborgs Hamn – en utpekad Corehamn i Europa

Trelleborgs Hamn AB är som Skandinaviens största ro-ro hamn och Sveriges andra hamn en strategiskt viktig hamn i Sverige och Europa och är ett viktigt nav i transportkedjan. Hamnen har sökt och fått godkänt medfinansiering från EUs fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) till fortsatt utbyggnad och flytt av hamnen mot sydost för de aktiviteter som är planerade att utföras till och med 2021.

Omlokaliseringen av färjelägena har även betydande fördelar ur miljösynpunkt, däribland för luftkvalitén i centrala Trelleborg. Trelleborgs Hamns flytt innebär att delar av det tidigare hamnområdet kommer kunna frigöras för exempelvis stadsbebyggelse på ett attraktivt och centralt läge i Trelleborgs stad.

LARS,  “Long-term achievements – ready for a sustainable core port in Trelleborg” 2017-SE-TM-0061-W