Trelleborgs hamn skriver avtal om totalentreprenad för utbyggnad

PRESSMEDDELANDE

Trelleborg 2011-02-24

Miljöaspekten viktig då hamnen valt totalentreprenör för utbyggnad

THAB_Jonab

Trelleborgs Hamn AB kommer idag, torsdagen den 24 februari, att underteckna avtal med Jonab Anläggnings AB om totalentreprenad för utbyggnad av Trelleborgs Hamn.

– Jag är mycket nöjd med valet av Jonab Anläggnings AB av flera skäl, inte minst sett ur ett miljöperspektiv då Jonab Anläggnings AB offererat att ta in all sten till vågbrytarna på pråm via havet. Vi talar då om cirka 600 000 ton sten. Alternativet till att ta stenen på pråm via havet skulle vara lastbil, vilket skulle ha en kraftig miljöpåverkan med tanke på att det krävs cirka 25 000 lastbilar som varit tvungna att frakta stenen via de centrala delarna av Trelleborg, säger Tommy Halén, VD för Trelleborgs hamn.

Trelleborgs Hamn AB har sedan juni 2010 arbetat med anbudsförfarandet för utbyggnaden av vågbrytare samt muddring av hamnbassängen samt en option på muddring av farleden. Det var åtta företag som lämnade in ett anbud.

Leif-Göran Johnsson, VD och ägare av Jonab är tacksamma att hamnen vågade välja en mindre entreprenör.

– En stor fördel för Jonab har varit att vi äger materialet, stenen som ska användas för utfyllnad i hamnen och det har varit en stor konkurrensfördel i detta objekt. Detta projekt är det största som företaget haft och man ser fram emot ett gott samarbete, säger Lars-Göran Johansson.

Starten av projektet var planerad till senhösten 2010 men beroende på överklagande av Miljödomstolens beslut till Miljööverdomstolen flyttades starten till mars 2011. Miljööverdomstolens beslut är nu överklagat till Högsta Domstolen vilket innebär att exakt byggstart inte är bestämt.

– Jag är dock hoppfull att vi inom de närmsta månaderna kan sätta spaden i jorden då Högsta Domstolen meddelat sitt beslut. Konsekvensen av överklagandet blir därför enbart att vi måste skjuta på utbyggnaden av hamnen under den tid det tar för Högsta Domstolen att hantera överklagan, säger VD Tommy Halén.

– Det är viktigt att fördröjningen av byggstarten blir så liten som möjligt då det annars innebär att hamnen kan tappa i konkurrens till andra hamnar.  Idag ökar kraven på att hamnarna kring Östersjön ska kunna ta emot allt större färjor, vilket kräver längre kajer. Om Trelleborgs Hamn inte kan leva upp till rederiernas önskemål ökar risken för att Trelleborgs väljs bort, säger Tommy Halén  

Media är välkommen att vara med då avtalet undertecknas idag, torsdagen den 24 februari, klockan 14:30 på hamnkontoret i Trelleborgs Hamn.

För ytterligare information kontakta Tommy Halén, VD Trelleborgs hamn, 0410-36 37 02.