Trelleborgs Hamn i samarbete med Bildningsförvaltningen


Trelleborgs Hamn har inlett ett samarbete med Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Nyligen var ett 20-tal studievägledare och lärare på studiebesök i Framtidsannexet på Östergatan 58B och tittade på hamnutställningen för att sedan avsluta med en guidad visning i hamnen.

 bildningsforvaltning-1 bildningsforvaltning-3 bildningsforvaltning-2 infobox

Utöver intressanta föremål från hamnen, rymmer lokalen på andra våningen i Framtidsannexet två informationsboxar som lätt administreras genom touchmetoden. Besökaren kan ta del av hamnens långa och fantastiska resa från vikingahövdingen Harald Blåtands tid fram till våra dagar. Givetvis kan man också läsa om hamnens framtida planer och visioner. Expon vänder sig till allmänheten men i synner­het till gym­nasie- och högstadieelever i Trelleborg. Ett interaktivt utbildningsmaterial har tagits fram som kan användas i samband med att man besöker utställ­ningen. Via QR-kod kan man ladda med sig materialet hem och det finns utbildningsmaterial att ladda ner från www.framtidsannexet.se.

Inriktningen på informationen är hamnen i stort, miljön, framtidsplanerna, hamnvisionen och hamnens betydelse inte bara för Trelleborg utan för regionen, Sverige och som porten till Europa. Texterna finns även på engelska i info­boxarna.

Trelleborgs Hamn hoppas att samarbetet med Bildningsförvaltningen kan bidra till att fler klasser bokar in besök på Framtidsannexet för att se hamnutställningen och kanske även bokar en bussrundtur i hamnen för att komma närmare verksamheten. Boka ditt besök på www.framtidsannexet.se

Bildningsförvaltningen är den största förvaltningen i Trelleborgs kommun med över 1 400 medarbetare anställda i förvaltningens olika verksamheter och på centrala bildningsförvaltningen. Inom barn- och utbildningsverksamheterna i Trelleborg finns cirka 8000 barn, ungdomar och vuxenstuderande.