Trelleborgs Hamn – redo möta framtiden

Vid lunchtid på fredag den 26 april kommer infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att lägga den sista stenen i den nya vågbrytaren i Trelleborgs Hamn. Med denna sista symboliska stenbumling tar Trelleborgs Hamn ett stort kliv in i framtiden – en framtid som innebär att Trelleborg ska bli Östersjöns modernaste och mest klimatsmarta hamn.

Det är ett högt men fullt realistiskt mål vi har satt upp. Vi vågar nog drista oss till att säga att redan nu är vi troligen Östersjöns klimatsmartaste hamn. Vi arbetar målmedvetet i stort och smått för att bidra till en bättre miljö både för trelleborgarna och  för alla de miljoner människor som bor och verkar runt Östersjön.

Utbyggnaden av hamnen i Trelleborg har pågått nära nog dygnet runt i halvannat år.  Med tre kilometer nya vågbrytare, en större vändbassäng och djupare inseglingsränna skapar vi förutsättningar för framtidens färjetrafik.  600 000 ton sten har behövts till de nya vågbrytarna. De har forslats till Trelleborg sjövägen och på så sätt skonat miljön från runt 20 000 lastbilstransporter.

Det är bara ett exempel på hur vi arbetar med miljön i tankarna. För oss i Trelleborgs hamn är miljöarbetet en integrerad och självklar del i allt vad vi gör, vare sig det handlar om att skapa förutsättningar för fartygen att ansluta sig till el vid hamnuppehållet eller samla upp regnvatten i våra brunnar. Vi är hela tiden på jakt efter nya möjligheter att spara miljö – och pengar. Vi har bytt ut våra armaturer, vi har lärt våra terminalarbetare att köra ekonomiskt, vi har ett system för uppställning av utgående last som eliminerar onödiga körningar.

Vi arbetar ständigt  med att utveckla Trelleborgs Hamn  och kan inte utan stolthet konstatera att trots lågkonjunktur och finansiell oro står vi oss väl i konkurrensen och försvarar vår ställning som landets näst största hamn. Trelleborg är Sveriges största färjehamn och en av de största i Europa, ett faktum som gjort att EU valt ut Trelleborg som en så kallad core-hamn. Vi har också fått positiva signaler att Trelleborg kommer att ingå i en av de transportkorridorer som EU planerar för framtida transporter inom  Unionen.

EU är en viktig samarbetspartner för Trelleborgs Hamn. Med trafik till tre hamnar i Tyskland och en i Polen är det naturligt att arbeta gränslöst. Trelleborgs Hamn  deltar aktivt i flera olika EU-projekt, både vad gäller miljö och transportvägar. I det nya Europa suddas gränserna ut och transporterna ökar ständigt. Med en gemensam syn underlättas arbetet och blir effektivare till glädje för både producenter och konsumenter.

När ministern släpper ner den sista stenen på fredag blir det också startskottet för nästa del i utbyggnaden av Trelleborgs Hamn. Nu finns möjlighet att ta emot större fartyg i de nya lägena i sydöstra delen. Hanteringen av kombitrafiken kan göras ännu mer effektivt, något som gynnar utvecklingen av järnvägstrafiken.  Nu kan vi gå vidare med nästa steg i arbetet att flytta ut hamnverksamheten  från de centrala delarna till förmån för andra ändamål. För varje färjeläge vi bygger i sydost stänger vi ner en kaj för att på sikt flytta ut all verksamhet. Då kan vi också förverkliga planerna på Sjöstaden.

De allra flesta trelleborgare är väldigt intresserade av hamnen, naturligt i en stad som vuxit upp kring båtar och transporter. Av säkerhetsskäl är det inte längre möjligt att på egen hand  få flanera runt i området  men vi visar gärna med stolthet upp hamnen och den utveckling som sker här. Varje vecka arrangerar vi bussturer runt i hamnen och redan har många hundra tagit chansen att få se och höra om nutid och framtid. I augusti planerar vi åter för Hamnens Dag, ett uppskattat arrangemang att döma av den publiktillströmning vi haft under tidigare år.

Trelleborgs Hamn är viktig för hela landet. Sverige är ett import- och exportberoende land. Utan hamnen i Trelleborg skulle det snart bli tomt på hyllorna  i affärer och industrier i olika branscher skulle få stänga i brist på material. Med runt tjugo procent av den svenska utrikeshandeln rullande på och av färjorna i Trelleborg är det inte svårt att förstå vilken betydelse Trelleborgs Hamn har.  Utvecklingen av hamnen har till bara en liten del bekostats av staten, resten av notan har hamnens kunder betalt, med Trelleborgs kommun som borgensman. För att säkerställa den viktiga infrastrukturen på land, både väg och järnväg, är det nu viktigt att staten inte bara tar sitt ansvar utan håller hög och jämn takt med utvecklingen i Trelleborgs Hamn.

Utan Trelleborgs Hamn stannar Sverige.

Ulf Bingsgård
Kommunstyrelsens ordförande Trelleborg

Tommy Halén,                                                            

VD Trelleborgs Hamn AB

Jan Isaksson

Ordförande Trelleborgs Hamn AB