Trelleborgs Hamn Realitet 2025

Utvecklingen och utbyggnaden av Trelleborgs Hamn går i en rasande fart! Därför har vi tagit fram en ny bild över hamnen som vi kallar Realitet 2025. Det är alltså ingen vision längre utan vi har gjort vad vi har sagt att vi ska göra. Färjeläge 13 och 14 är färdigställda och färjeläge 11 och 12 blir klara till årsskiftet 2021/2022. Solcellsparken är på plats, Waterfront (vårt nya kontor och personalbyggnader) har byggstart efter sommaren och vi har nya gröna stråk i hamnen. TT-Lines nya fartyg ”Green Ship” tas i bruk under kvartal 1 2022 och vi har även ritat in egna vindkraftverk som vi avser att sätta upp framöver.

Trelleborgs Hamn fortsätter att skapa goda förutsättningar och effektiviseringar för våra kunder och kunders kunder både vad gäller infrastruktur, miljö, hållbarhet, service och digitalisering.

Utbyggnaden av hamnen följer planen som innebär att allt skall stå klart under 2025. När hamnen flyttar frigörs över 50 hektar i de västra delarna av den befintliga hamnen och staden får åter kontakt med havet och möjliggör utvecklingen av Trelleborgs nya stadsdel Sjöstaden på ett attraktivt och centralt läge i Trelleborgs stad med plats för minst 4 000 bostäder samt lokaler för verksamheter och service.

Pdf för förstoring, klicka här

Bild: Arkitektkontor Arén AB