Trelleborgs Hamn antar vattenutmaningen!

Under flera år har Trelleborgs Hamn haft vatten på agendan och ser mycket positivt på att fler och fler har blivit medvetna om att vatten är en resurs som vi inte bara kan ta för given.

Intresset var stort när Vattendagen 2018 hölls på Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad. Konferensen öppnades av miljöminister Karolina Skog som i sitt inledningstal gav regeringens syn på vattenutmaningen och informerade om vilka aktiviteter som pågår på området idag och påpekade att det är lika viktigt att vi hanterar gamla synder som att vi hittar nya lösningar och använder våra vattenresurser rätt i framtiden.

Konferensen bjöd på många intressanta föredrag från flertalet företag och organisationer som informerade om hur man arbetar med vattenfrågorna. I samband med konferensen släppte Handelskammaren rapporten Vattenutmaningen där Trelleborgs Hamn medverkar tillsammans med flera skånska företag.

I Vattenutmaningen beskriver Trelleborgs Hamn en del av de miljöåtgärder som hamnen vidtagit för att miljöanpassa verksamheten, som att hamnen kan ta emot färjornas svart- och gråvatten i samtliga färjelägen, dagvattnet renas i hamnens sedimenteringsbassänger samt att hamnens egen våtmark renar tvättvattnet från hamnens fordon. Trelleborgs Hamn har som mål att bibehålla och stärka sin position som Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Hela rapporten finns att läsa här

Landshövding Annelie Hulthén

Deltagare på Vattendagen 2018

Trelleborgs Hamns vd Jörgen Nilsson talar