Trelleborg Hamns färjetrafik håller tidtabellen

Trots den tuffa vintern som ställt till med stora problem för transporter av gods och passagerare kan Trelleborgs Hamn glädjas åt att trafiken rullat på som vanligt. En analys av trafiken under tiden 15 november till 26 december visar på en tillförlitlighet om ca 99 %.

Ca 95 % av allt gods till och från Sverige passerar genom de svenska hamnarna. Utan fungerande hamnar skulle den svenska exporten kollapsa och butikshyllorna som idag är fyllda till stor del av importerade varor, gapa tomma. Trelleborgs Hamn är en viktig del i det svenska transportsystemet. Trelleborgs Hamn svarade 2009 för ca 7 % av all den totala godsmängd som går över svenska hamnar och står för 27 % av allt gods som går med lastbil över de svenska hamnarna.

Det ligger i hamnens intresse att se till att trafiken fungerar även om vintern varit hård och man tvingats att ställa in flera tåg- och flygavgångar. Hamnen måste klara den internationella konkurrensen och leva upp till kundernas förväntningar på rimliga kostnader och hög leveranssäkerhet. För Trelleborgs Hamns del med vårt geografiska läge samt med den turtäthet våra kunder har att vi har öppet 24 timmar om dygnet 365 dagar om året.

Krister Jonson som ansvarar för att hamnen skall vara ren från snö informerar att man haft 4 st maskiner igång 24 timmar om dygnet när det funnits snö. Under julhelgen har det varit tufft för personalen då det snöat och man har arbetat samtliga dagar. Tyvärr har det även varit förknippat med olyckor då en person i teamet förlorade ett finger dagen före julafton och en annan skadade en arm då den kom i kläm under en saltsäck som vägde 1 000 kg.

Jim Leveau som är trafikansvarig kan glädjas åt att tillförlitligheten varit 99 %. Endast 7 färjor har blivit inställda under perioden 15 november till 26 december och det var inte pga av snö utan beroende på ogynnsamma vindar. Dessa 7 inställda avgångar skall ställas i förhållande till 609 avgångar totalt. Inställda avgångar inträffar även under sommarhalvåret då det är sol istället för snö även då på grund av ogynnsamma vindar.

Hamnens VD Tommy Halén tycker att hamnarna glöms bort, eller tas för givna i den politiska diskussionen. Därför är det viktigt att man bedömer vikten av hamnarnas betydelse och överlägsenhet vad beträffar tillförlitlighet i transportnavet när man gör en nationell transportstrategi.

Om Ni behöver mer information är Ni välkommen att kontakta hamnen.

Agneta Nilsson

Kommunikationsansvarig

Trelleborgs Hamn AB