Trafikverket ser positivt på utvecklingen i Trelleborg

Trafikverket ser positivt på kommunens och Trelleborgs Hamns utvecklingsplaner! Det står klart efter att representanter från kommunen och Trelleborgs Hamn träffat Trafikverkets ledning för ett samtal om behovet av en välfungerande infrastruktur i Skåne.

För Trelleborgs Hamns del handlar det om östlig hamninfart och ökad kapacitet för intermodala järnvägsvolymer.

Läs pressmeddelandet på Trelleborgs kommuns webbplats här