Tio nya klimatsmarta terminaltrektorer

Tio nya klimatsmarta terminaltraktorer som drivs med HVO100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja, dvs 100 % bioandel) är nu på plats i hamnen! Den fortsatta ökningen av andelen biodrivmedel under 2020 kommer att halvera de klimatpåverkande utsläppen från hamnens egen fordonspark.

Trelleborgs Hamn, med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste och effektivaste hamn, jobbar hela tiden med miljöförbättringar för att kunna bedriva en smart och hållbar verksamhet. Vi investerar i ny, modern teknik, utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till förbättrad miljöprestanda.

Eftersom våra terminaltraktorer förbrukar stora volymer ger det en stor effekt vad gäller de klimatpåverkande utsläppen från vår egen fordonspark. Enligt vår fordonspolicy ska alla lätta fordon som köps in drivas fossilfritt och övriga fordon och maskiner, som ännu inte kan drivas med el, ska successivt drivas med en allt högre andel biodrivmedel. Detta har redan bidragit till att CO2-utsläppen minskat med 30 procent de senaste tre åren och kväveoxider från hamnens egna fordon har halverats de senaste tre åren, och sedan 2010 minskat med 70 procent (per ton hanterat gods).