Tilldelningsbeslut MVB Syd AB ska bygga Waterfront

MVB Syd AB har den 3 maj 2021 delgetts tilldelningsbeslut att få bygga kontor och servicebyggnad ”Waterfront” i Trelleborgs Hamn. Målet är att totalentreprenaden av Waterfront ska påbörjas sommaren 2021 och vara färdigställd kvartal 2 2023.

Totalt har sju leverantörer lämnat anbud på nybyggnad av kontors- och servicebyggnad Waterfront. Det kan konstateras att det varit oerhört jämnt mellan anbuden, men MVB Syd AB är den leverantör som uppfyllt upphandlingskriterierna bäst.

MVB
MVB bedriver bygg- och anläggningsverksamhet med regionala bolag i våra tre storstadsregioner. MVB har 500 anställda och är ett av Sveriges största privatägda byggföretag med fokus på kvalitet och hållbarhet. MVB Syd i Skåne har i Trelleborgs kommun byggt bland annat Trygghetens Hus och Rättspsykiatriskt centrum samt pågående Familjens Hus i Anderslöv.

Stort hållbarhetsfokus
Arbetet med Waterfront ska utföras så att hamnverksamheten kan pågå utan avbrott under entreprenadtiden. Projektet kommer att präglas av hållbarhetsfrågor, främst avseende miljö och energi, då dessa har stort fokus för Trelleborgs Hamn, med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Waterfront
Arkitektkontor Arén AB har ritat och designat byggnaden. Waterfront kommer att bli det nya landmärket för Trelleborgs Hamn, både mot havet och mot staden. Trelleborgs Hamn AB ser fram emot att kunna samla hela organisationen under samma tak i Waterfront.