Archives

Sten läggs på sten när hamnen växer i söder

Varje morgon klockan 6 lägger ett fartyg till i Nyhamnen i Trelleborg. Ombord finns två tusen ton stenbumlingar, sten som kommer att utgöra en liten beståndsdel i de nya pirarmar…