Tåg-gate och besiktningsanläggning för intermodala järnvägsvagnar är nu live

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och även Östersjöns största järnvägshamn. En tåg-gate och besiktningsanläggning för intermodala järnvägsvagnar har nu installerats och är i drift på hamnens ena kombiterminal där merparten av de ankomster och avgångar med järnvägsenheter som passerar Trelleborgs Hamn hanteras. Detta är en del i det förändringsarbete som pågår i hamnen för att modernisera, automatisera och effektivisera.

Tidigare så drogs tågvagnarna in i terminalen av ett lok och parkerades. Kombipersonal började då med att inspektera alla enheterna på vagnarna och rapporterade eventuella upptäckta skador i terminalsystemet. Denna inspektion gjordes först på ena sidan av raden med vagnar, sedan klättrade personalen över en vagn till andra sidan och inspekterade andra sidan. Detta tog både tid och innebar en påfrestning rent fysiskt på personalen. Skaderisken är ganska hög när man klättrar på vagnarna speciellt i dåligt väder. Den okulära inspektionen gjordes utan problem dagtid men var ganska besvärlig att utföra nattetid i mörker. Någon inspektion av enheterna ovanifrån var inte möjlig att utföra.

Trots att järnvägsenheterna fanns fysiskt i hamnen så syntes det inte i terminalsystemet. De blev markerade som aktiva i hamnen först när kombioperatören lossade enheterna från vagnen.

Lösningen med tåg-gaten är ett bild- och identifikationssystem som fotograferar och identifierar järnvägsenheter och vagnar i syfte att automatisera och besiktiga trafik som passerar terminalen via tåg. Alla järnvägsenheter som passerar blir fotograferade från alla håll och relevant data identifieras och blir presenterade i en skärmöversikt för operatör på Trelleborg Port Control (TPC) samt lagras allt i gate-systemet. Denna information blir tillgänglig både för hamnens personal men även för hamnens kunder via ett webbgränssnitt.

Hanteringen av järnvägsenheter har blivit avsevärt mer effektiv och innebär en signifikant förbättring av arbetsmiljön på kombiterminalen eftersom ingen inspektion av kombipersonal är nödvändig efter att tåg-gaten implementerades.

Tåg-gaten är en av aktiviteterna i EU-projektet ”2016-EU-TM-0290-M-Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III”  som delfinansieras av CEF, Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa. Projektet har pågått mellan 2017-2019.

Bild: Camco, tåg-gate i Trelleborgs Hamn