Svenska betor skeppas från Trelleborgs Hamn till Danmark

Nordic Sugar planerar att skeppa svenska betor från Trelleborgs Hamn till Danmark.

– Hamnutbyggnaden ger oss nya affärer. Trelleborgs Hamn fortsätter den positiva utvecklingen med projektlaster när vi nu tillsammans med Nordic Sugar planerar att hantera 300-400 000 ton betor inför betsäsongen 2022. Vår nya 500 m långa handelskaj ger oss förutsättningar att konkurrera om denna typ av projekt. Trelleborgs Hamn arbetar hela tiden med att hitta nya affärsmöjligheter, säger Jonas Bramsved, Logistikchef på Trelleborgs Hamn AB.

Läs Nordic Sugars nyhet här