Stor framgång med hamnens fossilbränslefria drivmedel

Trelleborgs Hamn har som mål att bli fossilfria inom drivmedel och har under 2019 gjort enorma framsteg då vi har bytt till HVO30 (30 % bioandel i diesel) i våra arbetsmaskiner. Eftersom våra terminaltraktorer förbrukar stora volymer har det också gett en stor effekt.

Till grund för det goda resultatet ligger vår fordonspolicy som hjälper oss att göra ett miljömedvetet och trafiksäkert fordonsval. Enligt denna ska alla arbetsfordon kontinuerligt bytas mot fordon av bästa tillgängliga miljöklass. Detta tillsammans med kraven på att alla lätta fordon som köps in ska drivas fossilfritt och övriga fordon och maskiner, som ännu inte kan drivas med el, successivt ska drivas med en allt högre andel biodrivmedel har bidragit till att:

  • Klimatpåverkande CO2-utsläpp totalt har minskat med 30 % de senaste tre åren.
  • Övergång till inblandning av HVO i drivmedlet har bara under det senaste året minskat CO2-utsläppen från hamnens fordon med 25 %.
  • Kväveoxider från hamnens egna fordon har halverats de senaste tre åren och sedan 2010 minskat med 70 % (per ton hanterat gods).

En fortsatt ökning av andelen biodrivmedel (HVO100 för våra nyaste terminaltraktorer) under 2020 kommer att halvera de klimatpåverkande utsläppen från hamnens egen fordonspark.

I vår strävan att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn i ständig utveckling kommer vi under 2020 fortsätta att byta ut fordonsflottan i hamnen till mer miljövänliga elfordon/laddhybrider och Trelleborgs Hamn arbetar för en total utfasning av fordon och maskiner som drivs fossilt inom fem år.

Trelleborgs Hamn har tillsammans med Trelleborgs kommun under perioden 2016-2019 arbetat i projektet ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne” med målet att bli helt fossilfria inom de fyra områdena El, Uppvärmning, Drivmedel och Tjänsteresor. Läs mer om projektet och resultatet på Trelleborgs kommuns webbplats, klicka här