Solcellspark i Trelleborgs Hamn kan bli verklighet 2020

Visionsbild på solceller i nya hamnen

Östersjöns klimatsmartaste hamn vill säkra elbehovet i hamnen i framtiden och kommer att bygga en solcellspark på 2 700 kvadratmeter. Genom egen elproduktion är målsättningen att klara minst hälften av det egna elbehovet i den nya hamnen.

Trelleborgs Hamn är Östersjöns klimatsmartaste hamn och vi kommer att fortsätta leda denna utveckling. Vi jobbar hela tiden med olika förbättringsåtgärder och införandet av en solcellspark är en del i vårt klimatarbete där vi ser en möjlighet till att själv bli elförsörjande.

Trelleborgs Hamn AB har ett styrelsebeslut på att installera en ny solcellspark på 2 700 kvadratmeter och vi avser dessutom att uppföra ett antal mindre vindkraftverk. Målet är att vind och sol tillsammans ska producera 50 % av hamnens eget elbehov i den nya hamnen.

Diskussioner med olika samarbetspartners pågår just nu och vi tittar även på bidragsmöjligheter. I nuläget vet vi inte när bygget av solcellsparken kan starta men planen är under 2020. Solcellerna kommer att placeras mellan pirarmarna och dagvattenanläggningen.


Vill du veta mer om Trelleborgs Hamns kommande satsningar och vad som planeras i den nya hamnen? Se Trelleborgs Hamns nya animerade film om hur hamnen kan tänkas se ut om några år.