Solcellerna har producerat 1 miljon kWh

1 miljon kWh – så mycket har solcellerna nu producerat i vår gröna och klimatsmarta hamn sedan 2020-09-01! Detta motsvarar en genomsnittlig årsförbrukning för 196 villor!
 
Trelleborgs Hamn med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn jobbar hela tiden med olika förbättringsåtgärder inom miljö och hållbarhet. Införandet av en solcellspark är en del i vårt klimatarbete där vi ser en möjlighet att själv bli elförsörjande. Solcellsparken består av 1 296 solpaneler och är på 2 200 kvadratmeter. Den ska tillgodose minst en fjärdedel (500 000 kWh) av den nya hamnens energibehov som är beräknat till ca 2 miljoner kWh/år. Solcellerna är inkopplade till hamnens elnät.
 
Här på vår webbplats  kan du se hur mycket el solcellsparken producerar i realtid, månadsvis, totalt från start samt hur mycket det motsvarar i CO2-utsläpp, klicka här