Skanska har tecknat kontrakt värt cirka 200 miljoner kronor med Trelleborgs Hamn AB

2013-08-07

PRESSMEDDELANDE

Skanska har tecknat kontrakt värt cirka 200 miljoner kronor med Trelleborgs Hamn AB

Kontraktet med Skanska omfattar nybyggnation av Färjeläge 10 som en del av utbyggnaden av hamnen i Trelleborg.

Trelleborgs Hamn är Sveriges näst största hamn och utbyggnaden av hamnen har pågått sedan 2005. Färjeläge 10 innefattar byggnation av nya kajer och rampsystem samt en intermodal terminal för godshantering mellan olika transportsätt.

– Vi är mycket glada för att kunna bidra i arbetet med att skapa en modern hamn där miljöfrågorna har stort fokus. Trelleborgs Hamns starka miljöprofil passar väl in i hur vi på Skanska arbetar, säger Hans Hamberg, distriktschef på Skanska.

Utbyggnadsprojektet i denna etapp syftar till att flytta ut fartygstrafiken från Trelleborgs centrum till nya färjelägen sydost om staden, vilket innebär flera fördelar ur miljösynpunkt som en förbättrad luftkvalitet i centrala Trelleborg samt frigörande av attraktiv mark i ett centralt läge.

– Färjeläge 10 och den nya intermodala terminalen är viktiga för vår fortsatta utveckling till att vara Skandinaviens största Ro-Ro hamn, dels för att främja miljön samt även för att kunna ta emot längre fartyg än vad som tidigare varit möjligt i Trelleborgs Hamn, säger Tommy Halén, VD, Trelleborgs Hamn.

Projektet startar omedelbart och beräknas vara klart hösten 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Frithiof, projektchef, Skanska Sverige, tel: 010-448 35 87 Tommy Halén, VD, Trelleborgs Hamn, tel: 0410-36 37 02 Direktnummer för media (Skanska), tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.