Seminarium – Mer havsbaserad vindkraft i Skåne?


Fredagen den 10 november deltog Trelleborgs Hamn i ett seminarium kring havsbaserad vindkraft i Skåne på Hotel Magasinet i Trelleborg. Dramatiska förändringar i teknik- och kostnadsutveckling för havsbaserad vindkraft förändrar förutsättningarna. Sannolikt blir havsbaserad vindkraft ett av de mest konkurrenskraftiga kraftslagen i nära framtid. Det är en möjlighet för södra Sverige att minska sitt elunderskott och få produktionen närmare konsumtionen. Men när kan det bli aktuellt att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige igen? Vad kan dessa investeringar komma att innebära för Skåne?

Vid seminariet fick vi höra det råder ett stort intresse för kommande vindkraftsprojekt utanför Skånes sydkust.

Torgny Nilsson, Affärsutvecklare i Trelleborgs Hamn AB, deltog i seminariet och talade om hamnens erfarenheter av havsbaserade vindkraftsprojekt följt av en dialog med deltagarna. Från mitten av 2013 till början av 2016 var Trelleborgs Hamn bashamn vid byggnationen av Baltic 2 (Kriegers Flak). I hamnen hanterades omlastning av jackets (640 ton, 70 m höjd) och hamnen bistod med diverse kontakter till leverantörer för olika uppgifter och fungerade som hub för bemanningsbyten och proviantering.

Torgny Nilsson berättade om fördelarna med Trelleborgs Hamn såsom bra infrastruktur i hamnen, kort farled, den närmaste svenska hamnen till Kriegers Flak och närhet till flygplatserna i Köpenhamn och Malmö, och inte minst att hamnen är öppen dygnet runt med kvalificerad personal på plats.

Trelleborgs Hamn välkomnar och står väl rustad för nya offshore-projekt.

Seminariet arrangerades av Skånes vindkraftsakademi och OffshoreVäst, RISE, med stöd från Region Skånes miljövårdsfond. Övriga talare med erfarenhet internationellt av havsbaserad vindkraft var företrädare för Vattenfall, E.ON, Dong m fl.