Robotbåt angör Trelleborgs Hamn idag

Onsdagen den 21 juni mellan kl.11.00-13.00 kommer museifartyget R142 Ystad (tidigare HMS Ystad) att lägga till vid kajplats 102, för att bunkra samt för att ta ombord nya passagerare.

Fartyget är 45 meter långt och kommer närmast från Kiel där de har medverkat i Kieler Woche och efter Trelleborg går resan vidare till Karlskrona.

Ystad var en av de två sista robotbåtarna i operativ tjänst i den svenska marinen.
Läs mer på www.robotbatar.se