Rivningslov beviljat för gamla resecentrum i Trelleborgs Hamn

En epok går i graven när gamla resecentrum på mittelbron i Trelleborgs Hamn ska rivas. Men samtidigt är det startskottet för omvandlingen av det gamla hamnområdet till nya stadsdelar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har nu beviljat Hamnbolagets ansökan om rivningslov för byggnaden och gångbryggan på mittelbron som lämnades in under våren 2018. Nu räknar man med att sätta igång med rivningsarbetet så snart som möjligt.

Bakgrunden till ansökan om rivningslov är att byggnaden, som tidigare rymt kontor och resecentrum, i princip stått tom sedan 2001. Inte heller gångbryggan används. Trelleborgs Hamn är trångbodd och vill utnyttja ytorna på ett bättre sätt i väntan på att flytten österut kan fullföljas.

– Vi kommer att asfaltera platsen på mittelbron och använda ytan som uppställningsplats. Vi räknar med att kunna vara klara i höst, säger Ulf Sonesson, teknisk utvecklingschef i Trelleborgs Hamn.

Det är själva byggnaden och den blå gångbryggan som ska rivas. Arbetet är komplicerat på grund av att de intilliggande bilramperna ska behållas. Det innebär att man under arbetet måste plocka ner byggnaderna och gångbryggan bit för bit och sedan transportera bort dessa.

Trelleborgs Hamn och Trelleborgs kommun arbetar tillsammans för att hamnens verksamhet ska koncentreras sydost om staden. I det gamla västra hamnområdet planerar kommunen för nya stadsdelar med minst 4000 bostäder, lokaler för verksamhet och service samt rekreation i bästa söderläge med över fem kilometer kajkant tillgänglig för allmänheten. En förutsättning för detta är att en ny östlig infart med tillhörande ringväg byggs öster om staden.

Text: Fanny Nyberg