Riksdagsledamöter imponerade av Trelleborgs omfattande hamnverksamhet

Riksdagsledamöterna från Trafikutskottet, samtliga (M), Christer Akej, Sten Bergheden, Jan- Evert Rådhström, Lotta Finstorp och Jessica Rosencrantz samt kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård, mottogs av hamnens styrelseordförande Jan Isaksson (M) tisdagen den 8 april.

Jan berättade engagerat om Trelleborgs Hamns utveckling och visioner. De frågor som togs upp var bland annat var vi befinner oss idag

och i vilken riktning vi går mot imorgon. De utmaningar som finns utgörs bl a av hur man löser infarten till och från hamnen och finansieringen av den fortsatta utbyggnaden.

Det viktiga miljöarbetet som hamnen sätter högt på sin dagordning upptog givetvis en betydande del av Jan Isakssons presentation som gärna framhåller att ”vi är Östersjöns klimatsmartaste hamn”!

Riksdagsmännen var framförallt imponerade över den omfattande hamnverksamheten och hur man från ägarens sida satsat på dess utbyggnad.

Efter ankomst i regn så lämnade gruppen Trelleborgs hamn i strålande sol som också lyste under den buss- rundtur som Jim Leveau, trafik- och säkerhetsansvarig i hamnen, guidade på ett kunnigt och underhållande sätt.

Vill du veta mer – kontakta
Kommunikationschef Agneta Nilsson på telefon 0410-

36 37 11 eller via epost agneta.nilsson@port.trelleborg.se