Riksdagsledamot Lars Johansson (s), Trafikutskottet, besökte hamnen

Från Göteborg kom Lars Johansson för att besöka Trelleborgs Hamn onsdagen den 12 februari. Han träffade VD Tommy Halén och kommunikationschef Agneta Nilsson för några timmars samtal om aktuella frågor rörande transportsituationen i Sverige och för hamnar i synnerhet.

Hamnens framtida planer presenterades, såväl utbyggnaden och färjeläget som håller på att byggas på det nya land som bildats av muddringsmassorna från farleden liksom ny anslutningsväg till hamnen. Farled avgifterna och svaveldirektivets påverkan var andra ämnen som diskuterades liksom hamnens miljöarbetet som under många år haft stort fokus för hamnen.

Lars Johansson berörde å sin sida vikten av upprätthållandet av god trafiksäkerhet och då bland annat alkobommar som haft stor framgång i Göteborgs hamn. Hamnens säkerhetschef Jim Leveau intervjuades senast förra veckan av Trelleborgs Allehanda i detta ämne, där han uttalade en förhoppning om att dessa kan få en plats i den nya hamnen om cirka 3 år.

Kortfattat om Lars: socialdemokratisk politiker, som sedan valet 2002 är riksdagsledamot för Göteborgs kommuns valkrets och från 2012 är han ledamot i Trafikutskottet. En av hans hjärtefrågor är just införandet av alkobommar i exempelvis hamnar.

Vill du veta mer – kontakta
Kommunikationschef Agneta Nilsson på telefon 0410-36 37 11 eller via epost

agneta.nilsson@port.trelleborg.se