Reningsverket i Trelleborgs Hamn är i drift

Den nya reningsanläggningen för spillvatten (avloppsvatten) är i full drift sedan tre veckor tillbaka. Cirka 170 kubikmeter renas nu per dygn men det kommer att öka till sommaren när passagerarna i hamnen blir fler. Reningsverket är dimensionerat för 400 kubikmeter per dygn. Det innebär 146 000 kubikmeter per år vilket motsvarar hela 58 olympiska swimmingpooler!

Trelleborgs Hamn har sedan länge tagit emot fartygs spillvatten. Sedan juni 2021 inträdde ett totalförbud mot utsläpp av avloppsvatten i Östersjön och det är därför fler fartyg som lämnar detta i hamn. Idag leds detta spillvatten vidare till det kommunala avloppsreningsverket som tar hand om det och renar det. Trelleborgs Hamn är inte bara Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik utan har även som mål att vara Europas mest hållbara RoRo-hamn. Ansvar är ett ledord för hamnens hållbarhetsarbete och Trelleborgs Hamn installerar därför en egen reningsanläggning i hamnen som kommer att rena spillvattnet i enlighet med bästa möjliga teknik. Allt spillvatten i den nya hamnen kommer att vara ansluten till reningsverket innan det pumpas vidare till Trelleborgs kommuns reningsverk.

Reningsverket är en av aktiviteterna i hamnens EU-projekt ”Green FIT 2025” som medfinansieras av EU.

”The “Green FIT 2025” project includes works implemented during 2021-2024. The port builds two new large berths for next-generation Ro-Pax vessels and installs shore-side electricity connections. Also, it secures supply of clean energy for ships, port operations (and city hydrogen production) by installing two wind turbines. At the new berths, two wastewater reception facilities are deployed. A port wastewater treatment plant is constructed to allow for management of ship waste in an environmentally friendly manner. The port rail connections are reconstructed in a new layout, to ensure a faster handling of intermodal trains.”