Positiv trend för vårt logistikcenter

Trelleborgs Hamn ser en positiv trend för hamnens logistikcenter med ökade volymer och nya kundförfrågningar. 

Trelleborgs Hamn har fått ett nytt uppdrag för järnvägstransport. Det är en tysk järnvägsspeditör som valt Trelleborg som mottagningsort för omlastning av gods som ankommer med konventionella vagnar. Trelleborgs Hamn hanterar lossning av vagnar och lastning till lastbil samt distribuerar till slutmottagare. Trelleborgs Hamn hälsar sin nya kund välkommen till hamnen och är naturligtvis stolta över att ha anförtrotts detta uppdrag och att de valde vårt koncept.

Ytterligare en svensk järnvägsspeditör har valt Trelleborgs Hamn för omlastning av skogsprodukter, från järnväg till lastbil. För Trelleborgs Hamn är det glädjande att konstatera att allt fler finner den unika möjligheten att kunna hantera konventionella vagnar och lastbilar på ett effektivt sätt i Trelleborgs Hamn.

Trelleborgs Hamn har ett modernt logistikcenter med en total lageryta på 17 000 + 10 000 kvadratmeter. Lokalerna är integrerade med hamnen och har en direkt spåranslutning in till lagret. All lastning och lossning – oavsett om den sker från bil eller tåg – kan genomföras inomhus. Logistikcentret omsätter i dagsläget omkring 150 000 ton gods per år, i huvudsak papper, metall, virke och pallat gods. Verksamheten består av lagring, korttidslagring och cross-docking. Lyftkapaciteten är på upp till 16 ton, vid behov kan högre vikter hanteras.