Portalen vann Samhällsbyggnadspriset 2021

Färjeportalen som Trelleborgs Hamn har restaurerat är vinnare av Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadspris 2021!

Jan Isaksson, styrelseordförande för Trelleborgs Hamn AB och Ulf Sonesson, Landlordchef, tog idag emot priset på Dannegården i Trelleborg.
 
– Det är med stor glädje att som styrelseordförande för Trelleborg Hamn få mottaga detta pris för Porten till kontinenten. Det känns fint att det uppmärksammas. Historiskt har vi även tidigare arbetat med att förädla byggnader såsom Hamngatan 9, Tullkammaren och Centralstationen, säger Jan Isaksson.
 
Juryns motivering lyder:

”Portalen i hamnen – porten till kontinenten – Ett nygammalt landmärke har landat!

Trelleborgs ångfärjeportal från 1909 har ett unikt symbolvärde både för staden, hamnen och medborgarna i Trelleborg. Samtidigt med detta är den ett unikt stycke industrihistoria.

Om portalen kunde tala och se, skulle den berätta om allt den bevittnat under sina 110 år. Människoöden, präglade av omvärldshändelser, dramatik och politik. Men även som symbol för längtan bort till något, eller längtan hem.

Den blå Portalen har på ett exemplariskt sätt bevarats, renoverats samt lyfts till en framtida plats där den får stå som en påminnelse om stadens, hamnens samt sin egen historia – och samtidigt vara en stolt grindvakt för framtiden.”