PEAB ska bygga färjeläge 11 och 12 samt sidoramp i färjeläge 10 i Trelleborgs Hamn

Peab har idag den 2 juni delgetts tilldelningsbeslut att få bygga färjeläge 11 och 12 samt sidoramp i färjeläge 10 i Trelleborgs Hamn. I projektet ingår dessutom muddring till båda lägena, utläggning av muddringsmassor och hårdgörande av entreprenadområdet.

Byggnation är tänkt att starta snarast möjligt.

Trelleborgs Hamn kommer att kunna ta emot 240 m långa fartyg i färjeläge 11 och 12 när dessa står klara. Färjeläge 10 kommer att anpassas med en ny sidoramp för TT-Lines kommande fartyg ”Green Ship”.

När fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg till de nya lägena i sydost innebär det stora fördelar ur miljösynpunkt, bland annat för luftkvaliteten. Flytten till de nya lägena görs också i syfte att korta tiden och öka säkerheten vid manövrering av fartygen inom hamnområdet vilket är av stor vikt för Skandinaviens största RoRo-hamn med cirka 30 ankomster och avgångar per dag.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 16.000 anställda.