Nytt steg mot Kuststad 2025 efter överenskommelse mellan kommunen och hamnbolaget

Trelleborgs Hamn AB och Trelleborgs kommun ska ingå en överenskommelse som bland annat innebär att Hamnbolaget får möjlighet att utöka sina lån med upp till en miljard kronor samt att kommunen går i borgen för lånet. Pengarna ska användas till att bygga färjeläge och kaj i de nya delarna av hamnen.

Överenskommelsen är ett steg framåt i stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Den innebär även att ett markbyte ska göras mellan de två parterna.

Kommunen tar över mark inom det befintliga hamnområdet samtidigt som man lämnar ifrån sig mark i östra verksamhetsområdet till Hamnbolaget.

Ytorna som Trelleborgs Hamn tar över är tänkta att i framtiden bland annat användas för incheckning och lastbilsuppställning. Detta, tillsammans med en östlig hamninfart, är en förutsättning för att hamnverksamheten ska kunna fullfölja den påbörjade flytten sydost om staden. När flytten är genomförd planerar Trelleborgs kommun att bygga nya blandade stadsdelar i de västra delarna av befintliga hamnområdet.

Marken som Trelleborgs kommun tar över är centralt belägen och är strategiskt viktig när det gäller att binda samman de nya stadsdelarna med Centralstationen och den befintliga stadskärnan.

Frågan om överenskommelsen togs upp i kommunfullmäktiges sista möte inför sommaren och ledamöterna beslutade att kommunen ska underteckna överenskommelsen med Trelleborgs Hamn.

Text: Fanny Nyberg