Ny rapport visar på viktiga sysselsättningseffekter

WSP Advisory har tagit fram en ny rapport som visar på vilken betydelse hamnverksamheten och sjöfartsnäringen har för sysselsättningen för såväl Trelleborgs kommun som den större Malmöregionen.

Både den direkta och indirekta sysselsättningen har beräknats. Rapporten visar på närmare 2 000 direkta jobb i hamnen. Ytterligare 2 322 jobb i Trelleborg och 2 617 i övriga Malmöregionen är indirekt beroende av hamnens verksamhet. 

Trelleborgs Hamn är med sitt unika geografiska läge navet mellan Skandinavien och Europa och är viktig för varuförsörjningen och hållbara transporter. 

Till rapporten

Sysselsättningseffekter av Trelleborgs Hamn