Nästa steg i utbyggnaden av Trelleborgs Hamn

Trelleborgs Hamn tar nu nästa steg i arbetet med att flytta hamnen och kommer under hösten att påbörja projektering av två nya färjelägen i den nya delen av hamnen.

Arbetet med projekteringen av de nya färjelägena beräknas vara klart under våren 2017 och är en fortsättning på projektet att flytta Trelleborgs Hamn i enlighet med nu gällande miljödom. Aktiviteterna är bidragsfinansierade av EU i ett Motorway of the Sea projekt. 

I den första delen av projektet har nya vågbrytare byggts, tillsammans 3 km långa, hamninloppet har breddats, hamnbassäng och farled har muddrats, 50 hektar nytt land har skapats och ett nytt färjeläge som kan ta emot 240m långa fartyg invigdes hösten 2014. Trelleborgs Hamn planerar bland annat att bygga ytterligare tre färjelägen, en ny handelskaj, ny check in samt att färdigställa uppställningsytor i det nya hamnområdet.

I och med att Trelleborgs Hamn flyttar hamnen och lämnar sitt gamla område ger det utrymme att utveckla staden vilket görs i ett projekt som heter Kuststad 2025 och som drivs av Trelleborgs Kommun.

För mer information kontakta Tommy Halén, VD Trelleborgs Hamn AB, 0410-36 37 02