När hamnen flyttar ut kan staden flytta in

600 000 ton sten + 25 000 lastbilstransporter + 170 dygnslånga båttransporter = 3 000 meter vågbrytare.

Inom kort startar arbetet att bygga första delen av Trelleborgs nya hamn, färjelägen som placeras 500 meter ut i havet till fromma för såväl miljön som för hamnens möjligheter att utvecklas. På sikt kan fyra färjelägen byggas i sydost och västra delen av hamnen lämnas åter till trelleborgarna.

Varje dag, dygnet runt, årets alla dagar är verksamheten i full gång i Trelleborgs hamn. Hamnen sover aldrig, med totalt 36 stycken fartygsrörelser, anlöp och avgångar, varje dygn är alltid något fartyg på gång in eller ut ur hamnbassängen. När de första riktiga kajerna byggdes i slutet på 1800-talet blev hamnen snart motorn i Trelleborgs utveckling. Sedan urminnes tider har båtar lagt till vid bryggor i Trelleborg, kusten med sitt seglingsbara djup alldeles utanför har lockat till sig sjöfarare sedan Hedenhös.

Idag kan Trelleborgs hamn rada upp en rad epitet – Östersjöns största järnvägshamn, Skandinaviens största roll-on/roll-off hamn, Sveriges största färjehamn och Sveriges andra hamn vad gäller anlöp och godsvolym. Till detta kommer att Trelleborg har Östersjöns näst största ro/ro-hamn och den sjunde största i Europa. Världens två största färjor, svenska Skåne och tyska Mecklenburg. Vorpommern trafikerar Trelleborgs hamn.

Idag arbetar cirka 120 personer direkt i Trelleborgs hamn, 75 av dessa i produktionen. Totalt sysselsätter hamnen med kringverksamheter som transporter, spedition och annat cirka 850 personer. Tretton färjor från tre rederier ser till att exporten och importen till och från Sverige fungerar. Som ett litet land i utkanten av Europa är Sverige extremt beroende av utrikeshandeln som till största del går över havet. Skulle hamnen i Trelleborg av någon anledning stänga, dröjer det inte längre innan detta märks både på fabriksgolv och på affärshyllor. Närmare tjugo procent av den svenska utrikeshandeln passerar hamnen i Sveriges sydligaste stad.
Förra året skeppades 10.8 miljoner ton gods över Trelleborgs hamn, fördelat på 148 000 trailers, 470 000 lastbilar och 42 000 järnvägsvagnar. 1,6 miljoner passagerare gick över landgången eller reste i 285 000 personbilar och 4 200 bussar. 53 000 lyft gjordes med de stora kranarna vid kombiterminalerna. För att spara miljö och mankraft transporteras mycket gods långa sträckor på järnväg för att lyftas av och hanteras med dragbil i hamnar och korta sträckor till sina destinationer.

Färjetrafiken dominerar i Trelleborg och har så gjort sedan 1909 när Kungsleden till Sassnitz invigdes. Dock anlöpte förra året 124 konventionella fartyg hamnen i Trelleborg. Lasten utgörs ofta av styren till Ineos Nova och spannmål från Söderslätts åkrar.

Den svenska pappersindustrin är också väl företrädd i Trelleborgs hamn. I det stora logisitikcentrat finns 17 000 kvadratmeter varmlager och
10 000 kvadratmeter kallager. Här förvaras papper till i första hand tidningstryckerier ute i Europa som ropar av allt eftersom behovet uppstår, lastas på färjor och skeppas ut.

Idag är de längsta fartygen i hamnen 199,9 meter långa. Hamnens nuvarande tillstånd gäller för fartyg upp till 200 meter. Framtiden kräver dock större fartyg, upp emot 240 meter.

– Trelleborgs hamn är väldigt liten med tanke på den omfattande trafik vi har, säger Jim Leveau som är trafik och säkerhetsansvarig i hamnbolaget. Vi har i normalfallet inga bogserbåtar utan färjorna tar sig in och ut ur hamnen för egen maskin.

I första hand har rederierna uttryckt önskemål om att kunna trafikera Trelleborg med 220 meter långa fartyg. Detta kan bli möjligt genom att nuvarande tonnage förlängs. Att dela ett fartyg midskepps och infoga en prefabricerad ny del görs på en dryg månad. Så skedde exempelvis med Scandlines fartyg Götaland som blev trettio meter längre efter ett besök på Öresundsvarvet i Landskrona.

Den första etappen av den förestående utbyggnaden av Trelleborgs hamn fick sitt officiella startskott i midsommarveckan. Då fanns infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på plats i hamnen för att släppa ner den första av en ofantlig mängd sten som ska utgöra de nya vågbrytarna.

Totalt ska tre kilometer nya vågbrytare byggas ut i havet, en kilometer från stranden strax öster om Ineos, gamla Polystyrenfabriken, och två kilometer ut från Östra skolan på östra sidan rännan. Företaget Jonab Anläggnings AB som fått uppdraget ska transportera 600 000 ton sten från ett stenbrott i Halland till Trelleborg. 25 000 lastbilstransporter forslar stenen från brottet till hamnen i Halmstad. Därifrån kommer två fartyg att göra sammanlagt drygt 1 700 resor till Trelleborg. Varje tur tar runt ett dygn.

De nya vågbrytarnas bas som placeras på sjöbotten blir cirka 28 meter breda och tio meter höga. Materialet inne i vågbrytarna är sten mellan 100 och 600 millimeter stora, och som sedan kläs med två lager stora stenar.

Totalt ska runt 600 000 kubikmeter muddermassor tas upp ur havet. Dessa kommer att användas för att skapa nytt land innanför de nya vågbrytarna. I en kommande etapp ska området här bli uppställningsområde och omlastningsterminal mellan lastbilar och järnväg.
Inseglingsrännan till Trelleborgs hamn kommer att breddas från dagens 110 meter till 150 meter. Det nya djupet kommer att bli 9.1 meter. Den inre bassängen där fartygen vänder kommer att få en ökad radie så att också större fartyg kan manövrera.

– Arbetena syftar till att effektivisera hanteringen i hamnen och minska liggetiden vid kaj. Att kunna lossa och lasta snabbt är ett krav. Med de nya lägena kan man få ner tiden i hamnen, säger Jim Leveau. Lägena har anslutning av el från land och system för att ta emot vatten, avlopp och sopor.

Nuvarande läge 9 kommer att efter hand få sällskap av ytterligare fyra lägen. Läge 10 och 11 byggs parallellt med nian, medan läge 12 kommer att byggas något snett i förhållande till de andra. I en sista etapp byggs läge 13. Då kan hela nuvarande hamnområdet frigöras och användas för andra ändamål. Sjöstaden i den västra delen omfattar runt 500 000 kvadratmeter. Förverkligandet ligger minst tio år fram i tiden och kan liknas vid Norra hamnen i Helsingborg och Västra hamnen i Malmö.

Den första etappen med vågbrytare och muddring beräknas vara klara 2012/2013. För investeringen svarar hamnen och i viss mån staten och EU. Hamnen tar upp lån på 335 miljoner, räntan betalas av de avgifter som hamnen tar in av sina kunder.

Sjöstaden och hamnen

Text: Ingrid Wall
Illustration: Arén Arkitekter AB