Milstolpe när ramperna kom på plats

Idag har vi nått ytterligare en milstolpe med bygget när huvuddäcksramperna till färjeläge 13 och 14 kom på plats!

Ramperna väger 115 ton vardera och är 28 x 12 meter stora. Ramperna seglades ut på pontonen från färjeläge 5 till färjeläge 13 och 14, en i taget.

Arbetet med färjeläge 13 och 14 ska vara färdigt innan årsskiftet 2020/2021.

Färjeläge 13 blir 250 m långt och färjeläge 14 blir 500 m långt och det kommer även att användas som handelskaj. Hamnbassängen kommer att bli 9 meter djup och totalt kommer cirka 650 000 kubikmeter att muddras upp. Alla muddermassor kommer att återanvändas till utfyllnad av mark på det nya hamnområdet vilket innebär en rejäl miljövinst för Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Byggnation av färjeläge 13 och 14 är en av aktiviteterna i EU-projektet ”Long-term achievements – ready for a sustainable core port in Trelleborg – LARS – 2017-SE-TM-0061-W” som delfinansieras av CEF, Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa. Projektet pågår mellan 2017-2021.