Miljöarbetet ger resultat 1 miljon kWh/år!

Trelleborgs Hamn arbetar på bred front med att öka sin miljöhänsyn och under 2013 kan noteras att de åtgärder man vidtagit börjar ge resultat. Hamntruckarnas diesel- bränsle blandas ut med AdBlue som renar utsläppet genom att bryta ner NOX (kväve- oxider). Dessutom sker i princip en hundraprocentig rening av partiklar genom efter- montering av reningsutrustning. All personal har genomgått utbildning för sparsam körning som är anpassad för terminalverksamhet och terminaltraktorer. Eco-drivingen reducerar inte bara stress och bränsle- förbrukning, den medverkar även till att vi sparar miljön med minskade koldioxidutsläpp.

Terminaltraktorer och andra arbetsfordon har ställts in på lägre varvtal och fått en automatisk tomgångsavstängning installerad, vilket också hjälper till att minska bränsleåtgången. Sammantaget innebär dessa åtgärder minskade

CO2-utsläpp med nästan 20 procent samt en avsevärd kostnadsbesparing. När truckarna skall förnyas inom logistikverksamheten, kommer hamnen att övergå till eltruckar som inte bara reducerar utsläppen, de bidrar även till att sänka bullernivån.

Hamnen har investerat i en ny buss som enligt EU-kraven har behörighet att trafikera miljözoner. Bussen är utrustad med partikelfilter som ger låga utsläpp och buller- nivåer.

Ett nytt draglok är beställt för att ersätta det gamla loket från 1950. Även här innebär investeringen minskade emissioner och lägre buller.

Bland övriga miljö- insatser kan nämnas effektivisering av hamnens belysning. Byte av glödlampor som minskar elförbrukningen med 28 000 kWh/år,400 st nya armaturer i

belysningsmaster ger en minskning av 877 000 kWh/år, dimmer på hamnbelysningen vid färjeläge 8 och 9 sparar 42 000 kWh årligen. Byte till LED-lampor beräknas spara 45 000 kWh per år. Fjärrvärme i flera av hamnens fastigheter har ersatt naturgas och översyn av venti- lationssystem samt installation av timers för att sänka värmen utanför arbetstid bidrar med lägre CO2-utsläpp.

Utnyttjande av solenergi genom tio solpaneler till den västra navigationsfyren har redan introducerats i hamnen. Under våren 2014 kommer sex stycken nybyggda vindkraftverk att förse hamnens dagvattenreningsanläggning med energi. Renings- anläggningens sedimenteringsbassänger kommer att ta emot dagvatten inte bara från hamnen utan även från stora delar av östra Trelleborg.

Med ovan nämnda åtgärder minskar vår energiförbrukning med ca 1 000 000 kWh/år! Som jämförelse förbrukar en normalstor villa ca 20 000 kWh/år.

Vi har uppnått en 20-procentig minskning av dieselförbrukningen som motsvarar 65.000 liter diesel.

Vill du veta mer – kontakta
Miljöansvariga Birgitta Larsson Lindersköld på telefon 0410-36 37 47 eller via epost birgitta.linderskold@port.trelleborg.se

Drift- och underhållsansvarige Krister Jonsson på telefon 0410-36 37 36 eller via e- post krister.jonsson@port.trelleborg.se