Klimatutmaningen 2.0

En dimmig måndag morgon sista veckan i mars samlades regionens kompetens inom klimatområdet i den miljöcertifierade byggnaden Ideon Gateway i Lund.

Konferensen inleddes med ett både inspirerande och engagerande öppningsinledande av Mia Rolf från Ideon Science Park, där hon bl a tog upp fyra fokusområden (städer, transport, hälsa och smarta förpackningar) som vi måste arbeta med nu inför framtiden. Eftersom det är tanken som styr framtiden bör vi sätta höga mål i vårt klimatarbete.

Lars J Nilssons presentation om Klimattillståndet i världen och Näringslivets gröna omställning där han bl a pekade på att människan redan för ca 7000 år sedan i och med jord och skogsbruk påverkade klimatet, var lärorik och väckte många tankar.

Tommy Halén, VD Trelleborgs Hamn AB, informerade om Trelleborgs Hamns arbete med att ständigt minska de negativa miljöeffekterna från framförallt den egna verksamheten, för våra kunder och andra intressenter.

Det är ett imponerande arbete som sker på företag, i kommuner och organisationer inom miljöområdet.

Sammanfattningsvis så behöver vi tänka utanför ”boxen” för att klara Klimatutmaningen 2.0.

Motorn bakom rapporten och konferensen är Karl-Erik Grevendahl, Sydsvenska Industri och Handelskammaren.

Karl-Erik Grevendahl och Tommy Halén

Mer spännande information finns på länken, http://ideon.se/klimatutmaningen-2017 där ni hittar rapporten med de 12 företag och organisationer som berättar om sin klimatutmaning samt presentationerna från konferensen.