Järnvägsutveckling i Trelleborgs Hamn – frukostseminarium i Riksdagen

Trelleborgs Hamn och Stena Line på frukostseminarium i Riksdagen Trafikutskottet. De fick hjälp av riksdagsledamöterna Boriana Åberg (M) och Rikard Larsson (S) att anordna ett frukostseminarium om järnvägsutvecklingen i Trelleborgs Hamn med frågeställningen om det i framtiden kommer att finnas konventionell järnväg över Trelleborg till kontinenten. På frukostseminariet hade ca 18 personer samlats för att lyssna och debattera.

Seminariet öppnades av Boriana Åberg samt av Torbjörn Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg tillika Trelleborgs Hamns styrelseordförande. Boriana öppnade med ett exempel på tågstopp i Danmark och hur sårbart Sverige är om det bara finns en väg för konventionell järnväg ur Sverige.

Hamnens VD Tommy Halén inledde med att informera om att Trelleborgs Hamn och Stena Line tidigare tagit upp frågan med Infrastrukturministern angående konventionell järnvägstrafik via Trelleborgs Hamn samt behovet av en nationell strategi för gränsöverskridande järnvägstrafik. Han påpekade också betydelsen av hamnarna för svensk basindustri när 95 % av svensk import och export går över svenska hamnar. Detta till trots fokuseras det mycket på trafiken genom Danmark.

Frukostseminarium i Trafikutskottet

Både Niclas Mårtensson, vVD Stena Line, och Tommy Halén, Trelleborgs Hamn informerade om den negativa volymutvecklingen för konventionell järnväg över Trelleborg, där volymen gått från 200 000  till 22 000 järnvägsvagnar samtidigt som lastbilsutvecklingen ökat med 6 % i snitt från 1989 till 2015.

När de båda bolagen tidigare tagit upp frågan med Infrastrukturministern har hon hänvisat till en analys ”Beredskap för trafiken vid ett långvarigt avbrott på Öresundsbron” där uppdraget var att titta på existerande beredskap för en händelse på Öresundsförbindelsen för person- och godstrafik samt operationellt fungerande alternativ till fast förbindelse.

Både Niclas Mårtensson och Tommy Halén refererade i sina presentationer till analysen, som båda var kritiska till, då rapporten med några få ord att långväga godstransporter bedöms finna alternativa vägar och att tågfärjor i Trelleborg och Ystad har viss ledig kapacitet utan att ha varit i kontakt med vare sig Trelleborgs Hamn eller Stena Line. Båda hade uppfattningen att analysen inte svarar på frågeställningen.

Tommy Halén och Niclas Mårtensson var båda överens om att inget av bolagen är beredda eller har möjlighet att investera för att vara en jourlösning vid de tillfällen det blir stopp för trafiken i Danmark.

Frågan om alkobommar diskuterades också och samtliga vill ha nykterhetskontroller men det stoppar logistiken i en del hamnar samt att det ska vara konkurrensneutralt vilket betyder att det bör finnas i samtliga hamnar.

Även enheter vs ton var uppe på diskussion och hamnen och Stena Line var även här överens om att använda ton i prognoser är förlegat då de anser att enhet är det rätta måttet eftersom det är för enheter man bygger infrastruktur.

Efter presentationerna var det en bra diskussion med många olika frågeställningar och inlägg och seminariet sammanfattades och avslutades av Rikard Larsson.

Se Trelleborgs Hamns presentation här!

 Tommy, Niclas,Torbjörn, Boriana och Rikard