Hur kan hamnarna bidra till att effektivisera städerna och det europeiska transportsystemet?

Sveriges fem Corehamnar höll ett gemensamt seminarium i Öresundshuset i Almedalen den 6 juli. Idag stannar ofta frågor om infrastruktur vid den svenska gränsen. Men för att bygga effektiva transportnät och utveckla nya affärer och hållbara lösningar krävs nationell och internationell samverkan.

Landets hamnar spelar stor roll både för utvecklingen av städerna och som viktiga hubbar i transportsystemet. I Sverige finns fem av de 83 europeiska huvudhamnarna. För att fortsätta utveckla och effektivisera det europeiska transportnätet – inklusive fartyg, flyg, järnväg och väg – måste vi hitta en gemensam och gränsöverskridande politisk agenda. Hur når vi dit?

Under seminariet efterlystes bland annat en långsiktig strategi för infrastrukturen i och kring hamnarna eftersom man anser att samverkan är nödvändig för att kunna bygga effektiva transportnät och utveckla nya affärer med hållbara lösningar. Det efterlystes även politisk vilja och mod att göra prioriteringar.

Per Bondemark sa bland annat att det krävs ett fungerande gemensamt regelverk i TEN-nätverket och att det krävs politisk vilja och prioriteringar för att genomföra det.

Boriana Åberg och Karin Svensson-Smith var överens om att en strategi behövs och att sjöfarten är extremt miljöeffektiv.

Core Hamnar semin

Medverkande i seminariet: 
Tommy Halén, CEO, Trelleborgs hamn, Johan Castwall, CEO, Stockholms hamnar, Henrik Vuorinen, CEO, Luleå hamn, Johan Röstin, CEO, Copenhagen Malmö Port CMP, Karin Svensson Smith (MP), ordförande, Trafikutskottet, Per Bondemark, ordförande, Näringslivets Transportråd, Boriana Åberg (M), ledamot, Trafikutskottet