Hamngatan 9 i Trelleborg säljs till AB Lomma Tegelfabrik

 

Nu är det klart att AB Lomma Tegelfabrik köper fastigheten Hamngatan 9 av Trelleborgs Hamn AB. Hamngatan 9, eller Ångkvarnen som det drygt 100 år gamla magasinet kallas, användes i många år för lagring av spannmål. Trelleborgs Hamn har haft fastigheten i sin ägo sedan 2005. Fastigheten har rustats upp och moderniserats, den senaste renoveringen färdigställdes 2001. Fastigheten består av 7 våningar och idag ryms här en rad olika verksamheter, exempelvis passagerarterminal, hotell & konferensanläggning, restaurang, läkar- och tandläkarmottagningar samt diverse kontor.

 

Hamngatan 9Redan i april 2010 gav Kommunfullmäktige Trelleborgs Hamn i uppdrag att sälja fastigheten. Anledningen var att Trelleborgs Hamn ställde frågan till kommunfullmäktige att få lov att sälja fastigheten med tanke på att fastighetsförvaltning inte är Trelleborgs Hamns kärnverksamhet. Trots att det har funnits flera intressenter till fastigheten har försäljningen dragit ut på tiden. En anledning har varit att Trelleborgs Hamn har prioriterat en stabil och bra långsiktig ägare både med tanke på hyresgästerna och det renoveringsarbete som lagts ner på fastigheten. Trelleborgs Hamn har haft ett positivt resultat från fastigheten. 

Ägarbytet kommer inte att innebära någon förändring för hyresgästerna eftersom AB Lomma Tegelfabrik ser positivt på att bevara fastigheten och fortsätta verksamheten som vanligt.

– Tommy Halén, VD för Trelleborgs Hamn ”tycker att AB Lomma Tegelfabrik uppfyller de kriterier som hamnen satte upp för en ny ägare. Fastigheten är viktig för hamnen då hamnens kunder finns som hyresgäster samt att fastigheten ligger nära hamnen”

Om Lomma Tegelfabrik
AB Lomma Tegelfabrik bildades 1887 och hade som huvudverksamhet produktion av tegel i Lomma. Då tegelproduktionen lades ner i mitten på 70-talet bytte bolaget fokus till ägande, utveckling och förvaltning av fastigheter. Bolaget förvaltar idag ett blandat bestånd med bostäder i Malmö och Landskrona samt kommersiella fastigheter (varav fem hotell) på olika orter. I koncernen bedrivs även produktion av el genom vindkraftverk som gör att de idag är självförsörjande på miljövänlig elkraft och även säljer el externt. Bolaget och dess verksamhet har ägts och drivits av samma familj i tre generationer. Genom långsiktiga affärer satsar de på hög kvalitet.