Hamnens utställning invigd i Annexet och blir sambo med kommunens Biogasutställning!

En samling av glada befattningshavare samlades den 8 april vid den vackert gröna trappan för att delta i den officiella invigningen av Trelleborgs Hamns permanenta utställning på Östergatan 58B i Trelleborg dvs sambo med kommunens biogasutställning. Kommunikationschef Agneta Nilsson från Trelleborgs Hamn välkomnade de 20-talet inbjudna och lät därefter kommunordförande Torbjörn Karlsson hålla sitt invigningstal med det efterlängtade och avslutande klippet av bandet! Bild_invigning1 De två informationsboxarna kan lekande lätt administreras genom touchmetoden och redovisa hamnens långa och fantastiska resa från vikingahövdingen Harald Blåtands tid fram till våra dagar. Givetvis kan man också läsa på om framtida planer där många frågetecken finns. Utställningen vänder sig till allmänheten och i synnerhet till gymnasie- och högstadieelever i Trelleborg och vi arbetar med att ta fram ett interaktivt utbildningsmaterial som ska kunna användas i samband med att man besöker utställningen. Inriktningen på informationen är hamnen i stort, miljön, framtidsplanerna, hamnvisionen och hamnens betydelse inte bara för Trelleborg utan för regionen, Sverige och som portal för Europa.  Utställningen görs i samarbete med Trelleborgs Kommun. Bild_invigning2 Agneta Nilsson,Trelleborgs Hamn, tillsammans med intresserade från kommunen.  Bild_invigning3 Det blev en intensiv stund på den nyinredda ovanvåningen där även representanter från Aakermount förevisade tillvägagångssättet i informationsboxarna. Foto: Trelleborgs Hamn, 2015-04-08