Gränsgruppen samverkar i Trelleborgs Hamn 25 mars

Trelleborg 2011-03-25

”Gränsgruppen” samverkar i Trelleborgs Hamn        

Gränsgruppen, bestående av Polisen, Tullverket & Kustbevakningen gjorde gemensam insats i hamnen under fredagskvällen. Det var 4 förutbestämda ankomster med rullande last som var prioriteten. Kontroll av nykterhet, farligt gods, lasthandlingar, lastsäkring av gods och fordon gjordes på 77 lastbilar samt nykterhetskontroll på 65 personbilsförare.

Ett 50-tal nykterhetskontroller gjordes även på förare som skulle medfölja en senare kvällsavgång.  Fem förare blev omhändertagna och transporterades till Ystad för ytterligare utredning.

Samarbetet mellan dessa 3 myndigheter är unikt och har det gemensamma syftet att förhindra och stoppa brott som t ex rattonykterhet och smuggling. De olika myndigheterna har olika befogenheter och i ett samarbete kan de komplettera varandra på ett tydligare sätt. I ett första skede handlar det om att stoppa alkoholpåverkade chaufförer som kör av färjan i hamnen och sedan beger sig ut på vägarna samt att kontrollera lastbilarna efter smuggelgods såsom narkotika, läkemedel, smugglade människor och vapen.

”- Alla 3 myndigheter ansåg att kvällens aktivitet var mycket lyckad. Inga anmärkningar överhuvudtaget på något inkommande fordon från dessa 4 färjor. Ej heller uppkom köbildning vid lossningarna eller några förseningar på avgående färjor eftersom antalet kontrollanter var mellan 20 och 25 personer. En förhoppning jag har är att detta är något som kan fortsätta och då med samma fina uppslutning.”, säger Jim Leveau, säkerhetsansvarig Trelleborgs Hamn.

Trelleborgs hamn är Skandinaviens största Ro-Ro hamn, vilket innebär att genomströmningen av gods och resenärer är omfattande. Verksamheten bedrivs 24 timmar om dygnet 365 dagar om året.

Under de senaste åren, sedan Sverige blev medlem av Schengen samarbetet har den polisiära närvaron i Trelleborgs hamn minskat avsevärt.  Enligt tullen har de på grund resursbrist prioriterat Öresundsbron och Helsingborg före Trelleborg. Detta innebär att ”Dörren till Sverige” oftast står helt öppen och obevakad. Detta medför att de individer som vill föra in olagligheter till Sverige kan göra detta nästan helt obekymrat via denna hamn. Det är känt att den organiserade kriminaliteten drivs strukturerat och har en organisation nästan som ett företag. Om man då kan se att prioriteringar finns på andra håll bygger man upp sin organisation där man finner att det är minst risk att bli upptäckt.

En gemensam insatsplan i den händelse det sker en olycka i Trelleborgs hamn har utarbetats i samarbete mellan polisen, räddningstjänsten Syd, kustbevakning Södra, Trelleborgs Hamn AB och Trelleborgs Kommun. Genom att gemensamt upprätta insatsplan så är alla berörda myndigheter och organisationer redan från början på samma nivå den dagen planen behöver användas. Härigenom har också en grund för ett vidare samarbete lagts.

För att förstärka kontrollen och utnyttja resurser från de olika myndighetsutövarna kreerade 2 initiativtagare från lokala polismyndigheten idén tillsammans med Trelleborgs Hamn om samverkan mellan Tull, Polis och Kustbevakning. Det faktum att kustbevakningen lyder under försvarsdepartementet, tullen under finansdepartementet samt polisen under justitiedepartementet gör inte samarbetet lättare. ”Gränsgruppen” är en enkel idé som bygger på att samordna resurserna i gemensamma lokaler och genom exempelvis schemaläggning av närvaron i hamnen så kan bevakningen i hamnen ske under större former.

För mer information om insatsen kontakta Trelleborgs Hamn AB, Jim Leveau, 0709-36 97 08.

Trelleborg 2011-03-25